Garanti material och arbete:

AB Nacka VVS Service har 2 års garanti på eget levererat material och 2 års garanti på utförda arbeten. Av kund tillhandahållet material lämnas ingen garanti.

I övrigt gäller Svenska konsumentlagen.